കുട്ടികളുടെ കണ്ണുകൾ – പരിചരണവും സംരക്ഷണവും

കുട്ടികളുടെ കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അമ്മമാർ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണുകൾ വൃത്തിയാക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും അവയുടെ വികാസത്തിൽ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക. ക്യാരറ്റ്, മധുരക്കിഴങ്ങ് തുടങ്ങിയവപോലെ വൈറ്റമിൻ എ സമ്പുഷ്ടമായ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കുഞ്ഞിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വൈറ്റമിൻ എ കണ്ണിന് ആരോഗ്യം നൽകുന്നതിനും നേത്രരോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിനും പുറമെ, കുട്ടിയുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

ശ്രദ്ധയോടെ വൃത്തിയാക്കുക

കണ്ണുകൾ

1. കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചർമ്മം വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞതും മൃദുലവുമാണ്.
2. കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം കഴുക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഉരച്ചു കഴുകരുത്.
3. കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ മൃദുവായി ഉരച്ചു കഴുകുക.
4. ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ച അഴുക്ക്, ഇളം ചൂടു വെള്ളത്തിൽ ഒരു തുണി നനച്ച് മൃദുവായി തുടച്ചു കളയുക.

പരുക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം.

കണ്ണുകൾ - പരുക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം.

1. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണുക്കൾക്ക്‌ ഹാനി വരുത്താവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആഘാതം നൽകാവുന്ന വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തി നീക്കം ചെയ്യുക.
2. പൊടിപടലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നതിനാൽ ,പണിയായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജോലിചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിയെ അകലേക്ക് മാറ്റുക.
3. സമ്പർക്കം ഉണ്ടായാൽ കണ്ണുകൾക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുമെന്നതിനാൽ ക്ലീനറുകൾ കുട്ടികൾക്ക് എത്താവുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറ്റി വെയ്ക്കുക.

സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം

1. വളരെയധികം സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത മൂലം കുട്ടികൾക്ക് കൊങ്കണ്ണു ഉണ്ടാവാം .
2. വീതിയുള്ള അരികുള്ള തൊപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സൺഗ്ലാസ് ധരിപ്പിച്ച് കണ്ണുകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക.
3. കുട്ടികൾ ചാടി കളിക്കുമ്പോൾ സൺ ഗ്ലാസിന്റെ സ്ഥാനം തെറ്റാതിരിക്കാനായി സ്പോർട്സ് ബാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുക.

നേത്ര പരിശോധന ആസൂത്രണം ചെയ്യുക.

1. മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന അതേ വസ്തുക്കൾ അതേ ദൂരത്തിൽ വച്ച് കാണാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത്.
2. ഇടയ്ക്കിടെ ചെരിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ടി വരിക.
3. ചില അവസരങ്ങളിൽ കൊങ്കണ്ണു ഉണ്ടാവുക.

Related Topic ;

മുലപ്പാൽ ആദ്യ രുചി അമൃതം

കുഞ്ഞുവാവയുടെ കുളി – എന്തിന്? എങ്ങനെ?

മുരിങ്ങയില – കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ

കൂടുതൽ അറിയാൻ: മലയാളം ആരോഗ്യ ടിപ്സ്

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.