കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആഹാരകാര്യത്തിൽ അല്പം ശ്രദ്ധ

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആഹാരകാര്യത്തിൽ അല്പം ശ്രദ്ധ

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആഹാരക്രമം മാതാപിതാക്കൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്.കുഞ്ഞിന്‌ ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ ആഹാരം നല്‍കുകയാണ്‌ ഏറ്റവും നല്ലരീതി.

അനീമിയ കുട്ടികളിൽ – ലക്ഷണങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ?

അനീമിയ കുട്ടികളിൽ - ലക്ഷണങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ?

അനീമിയ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ടിഷ്യൂകളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആരോഗ്യകരമായ ചുവന്നരക്താണുക്കളുടെ അഭാവം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്.

അമ്മമാരുടെ ദേഷ്യം കുട്ടികളോട്

അമ്മമാരുടെ ദേഷ്യം കുട്ടികളോട്

അമ്മമാരുടെ ദേഷ്യം എന്നും കൂടുതലും കാണിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് നേരെയാണ്. തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനുമൊക്കെ മക്കളോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന അമ്മമാരുണ്ട്. 

പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും

പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും

പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യവും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകൾ ഇന്ന് ചുരുക്കമാണ്. പേന മുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കുപ്പികൾ വരെ ഇന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നാം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വാട്ടർബോട്ടിലുകളും ലഞ്ച് ബോക്സുകളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ അല്ലങ്കിൽ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളുടെയും ലഞ്ച് ബോക്സുകളുടെയും അടിവശം പരിശോധിച്ചാൽ ത്രികോണ അടയാളത്തിൽ ഒന്നു മുതൽ 7 … Read more

കഞ്ഞിവെള്ളം കുട്ടികൾക്ക്

കഞ്ഞിവെള്ളം കുട്ടികൾക്ക്

കഞ്ഞിവെള്ളം ഏറെ പോഷകഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. നിരവധി ന്യൂട്രിയന്‍സും പോഷകങ്ങളും എല്ലാം കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ  അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

അലർജി – കുട്ടികളിലെ അലർജി

കുട്ടികളിലെ അലർജി

അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നവയെ പൊതുവായി അലർജനുകൾ എന്നു പറയുന്നു.ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്നത്.

കുട്ടികളിലെ പനി – അമ്മമാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്തെല്ലാം !

കുട്ടികളിലെ പനി

കുട്ടികളിലെ പനി – അമ്മമാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്തെല്ലാം ! കുട്ടികളിലെ പനി വരുമ്പോഴെക്ക് രക്ഷിതാക്കള്‍ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂട്ടുന്നതിനു പകരം ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ പനി ഒരു പണിയായി മാറാതെ സൂക്ഷിക്കാം.

കുട്ടികളുടെ കണ്ണുകൾ – പരിചരണവും സംരക്ഷണവും

കുട്ടികളുടെ കണ്ണുകൾ - പരിചരണവും സംരക്ഷണവും

കുട്ടികളുടെ കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അമ്മമാർ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആഹാരക്രമം, ചില അറിവുകൾ

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആഹാരക്രമം

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആഹാരക്രമം, ചില അറിവുകൾ