Tag Archives: കുട്ടികളുടെ മുടി വളരാൻ

പ്രസവശേഷമുള്ള മുടി കൊഴിച്ചിൽ

പ്രസവശേഷമുള്ള മുടി കൊഴിച്ചിൽ

പ്രസവശേഷമുള്ള മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം പ്രസവ കാലത്ത് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളും പ്രസവശേഷം കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളും എല്ലാമാണ്.

തലമുടി തഴച്ചു വളരാൻ മുടികൊഴിച്ചിൽ അകറ്റാൻ

തലമുടി തഴച്ചു വളരാൻ

തലമുടി തഴച്ചു വളരാൻ എല്ലാവരും ഇന്ന് മാർഗ്ഗങ്ങൾ തേടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിലും എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരുവലിയ പ്രശനം തന്നെ.