മുലപ്പാൽ എങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം

മുലപ്പാൽ എങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം, എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം, എങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാം. മുലപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആവശ്യമാകുന്നത് അമ്മമാർ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴാണ്.

പൊടിപ്പാൽ

പൊടിപ്പാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലപ്പാലിന് പകരമായി കൊടുക്കാൻ, മുലപ്പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോഷകങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അതേ അളവിൽ ക്രമീകരിച്ചു നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണിത്.

കുഞ്ഞുവാവയുടെ സംരക്ഷണം

കുഞ്ഞുവാവയുടെ സംരക്ഷണം നല്ല രീതിയിൽ ആവാൻ ഗര്‍ഭിണിയാകുന്നതു മുതല്‍ അയല്‍ക്കാരും ബന്ധുക്കളും എല്ലാവരും കൂടിയങ്ങ് സ്ത്രീകളെ ഉപദേശിക്കാന്‍ തുടങ്ങും.

ഇലക്കറികൾ – കുഞ്ഞുരുളയിൽഅല്പം  

ഇലക്കറികൾ എന്നും ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല ഉപാധിയാണ്. ധാരാളം വിറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയ ഈ ഭക്ഷണം എന്നും ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ഷുഗർ, പ്രഷർ മുതാലായ അസുഖങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ തടയാം.

മുലപ്പാൽ – ആദ്യ രുചി അമൃതം

മുലപ്പാൽ ആദ്യ രുചി അമൃതം കൊഴുത്തു തുടുത്ത് ഒാമനത്തമുള്ള കുഞ്ഞ്. എല്ലാ അമ്മമാരുടെയും സ്വപ്നമാണത്. കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ മിക്കവരും ഈ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങും. മുലപ്പാൽ  കഴിച്ചിട്ടൊന്നും കുഞ്ഞിനു പ്രതീക്ഷി ച്ച പോലെ വണ്ണം വയ്ക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ  കുഞ്ഞിന് മൂന്നുമാസം ആകുമ്പോഴേക്കും കുപ്പിപ്പാലും , വിപണിയിൽ  കിട്ടുന്ന ടിൻഫുഡുകളും  ,…

പ്രസവം – നിർത്തിയ ശേഷവും ഒരു കുഞ്ഞിനെ വേണോ?

പ്രസവം നിർത്തൽ ശസ്ത്രക്രിയ രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തോടൊപ്പം നടത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ വീണ്ടും ഒരു കുഞ്ഞു കൂടി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കൂടി വേണ്ടി വരും.